EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie

Publiczne Gimnazjum w Gorajcu

Gorajec Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica

część humanistyczna

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
         Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 94.

Od 30.10.2013 r. wprowadzono zmiany w sposobie wyliczania wskaźników EWD - średni wynik na wyjściu szacowany jest z tego samego modelu, co EWD. Zmodyfikowano też sposób skalowania wyników egzaminów dla wskaźników z lat 2013-2011 i 2012-2010. W związku z tym pozycja oraz kształt elips mogły ulec niewielkim zmianom.
Wskaźniki EWD dla okresów 2013-2011, 2012-2010 i 2011-2009 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia.

część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
  1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013.
         Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 94.

Od 30.10.2013 r. wprowadzono zmiany w sposobie wyliczania wskaźników EWD - średni wynik na wyjściu szacowany jest z tego samego modelu, co EWD. Zmodyfikowano też sposób skalowania wyników egzaminów dla wskaźników z lat 2013-2011 i 2012-2010. W związku z tym pozycja oraz kształt elips mogły ulec niewielkim zmianom.
Wskaźniki EWD dla okresów 2013-2011, 2012-2010 i 2011-2009 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia.